Procentsats Uträknare

Ett steg för att beräkna 15 procent av 1200

Hur räknar man ut 15% av 1200?

Ersätter de givande siffrorna i formeln så får vi:

Det okända talet = Kvantitetsvärde*procent/100

Det okända numret = 1200*15/100

Det okända numret = 180

Med andra ord, om du vill få resultatet av "Vad är 15% av 1200", multiplicerar du det bara med procenten och dividerar med 100.

Hur kan jag beräkna procentandelen av ett totalt antal?

För att beräkna procentsatsen. Först skriver du ner det tal som du vill konvertera till en procentandel av det totala värdet så att du kan få en bråkdel. Därefter dividerar du det övre talet med det nedre talet för att göra bråket till ett decimal. , multiplicera decimalen med 100, kan du enkelt få procenten.